Název firmy:
Auto - Poly spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Pod Harfou 904/1
19000 Praha 9
Právní forma:
Telefon:
+420 266 311 608-9
Fax:
+420 266 311 611
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ48033758
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: