1. Co je soubor cookie?

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii, kterou stáhne Váš internetový prohlížeč při první návštěvě webové stránky. Jestliže totéž koncové zařízení příště otevře tuto webovou stránku, jsou cookie a v něm uložené informace buď zaslány zpět na tu webovou stránku, která je vygenerovala (cookies první strany), nebo na jinou webovou stránku, ke které patří (cookies třetí strany). Webová stránka tak zjistí, že jste ji s tímto prohlížečem již navštívili a v mnoha případech upraví zobrazený obsah.

Většina námi používaných cookies se po ukončení relace automaticky z Vašeho pevného disku vymaže (cookies relace). Kromě toho používáme také cookies, které po ukončení relace zůstávají u Vás na pevném disku. Slouží to zejména ke zlepšení zkušenosti uživatele při opětovné návštěvě webové stránky, kdy může být webová stránka následně přizpůsobena Vašim osobním potřebám, a tak optimalizována doba stahování. Tyto údaje nemohou být spojovány s jednotlivými uživateli, neboť jsou shromažďovány výhradně anonymizovaně.   

Při vyvolání naší webové stránky shromažďujeme prostřednictvím cookies následující údaje:

 • Anonymizovaná forma IP adresy počítače, který odeslal požadavek
 • Datum a čas otevření
 • Název otevřené stránky, resp. soubor
 • ID relace
 • Adresa URL odkazujícího serveru (původní adresa URL, ze které jste se dostali na naše webové stránky)
 • Přenášený objem dat
 • Produkt a informace o verzi používaného prohlížeče
 • Operační systém uživatele

2. Nastavení souborů cookie na této webové stránce

2.1. Soubory cookie bez nutnosti souhlasu

Nezbytně vyžadované soubory cookie, které se též označují jako „strictly necessary“, zaručují funkce, bez nichž není možné tyto webové stránky používat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookie používáme výhradně my, a proto se označují jako vlastní soubory cookie (First Party Cookies). Ukládají se ve Vašem počítači výhradně po dobu aktuální relace. Nezbytně vyžadované soubory cookie: Pro funkci přihlášení máme tzv. „relační cookie“. Bez tohoto souboru cookie se není možné přihlásit a používat po přihlášení žádné funkce . Tyto soubory cookie dále umožňují například přechod na jinou stránku, případně zajišťují funkčnost přechodu z http na https a spolu s tím i dodržení zvýšených bezpečnostních požadavků na přenos dat. Používání nezbytně vyžadovaných souborů cookie nevyžaduje souhlas. Nezbytně vyžadované soubory cookie nelze deaktivovat pomocí žádné funkce této stránky. Lze je ovšem kdykoli deaktivovat v používaném prohlížeči. Viz níže uvedené pokyny.

2.2. Vlastní soubory cookie vyžadující souhlas

Soubory cookie, které nejsou dle právní definice nezbytně vyžadované k používání webových stránek, plní i přesto důležité úkoly. Bez těchto souborů cookie nejsou k dispozici funkce umožňující pohodlné procházení našich webových stránek, jako jsou např. předvyplněné formuláře. Provedená nastavení, jako je například výběr jazyka, nelze uložit a je tedy nutné ptát se na ně na každé stránce znovu. Dále nemáme možnost předkládat individuálně přizpůsobené nabídky. Níže jsou uvedeny a blíže popsány používané vlastní soubory cookie:

 • Označení souboru cookie: Soubor cookie pro automatické přihlášení
  Soubor cookie si pamatuje, zda je uživatel přihlášený. Doba uložení: Během relace, některá data až po dobu 2 týdnů. (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná)
 • Označení souboru cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
  Pomocí služeb Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání našich webových nabídek. Tyto údaje používáme k tomu, abychom naše webové stránky a nabídky mohli neustále vylepšovat a optimalizovat tak, aby pro Vás byly zajímavější. Tyto údaje nám umožňují zjistit parametry, jako je například počet návštěvníků, chování po kliknutí a průměrná aktivní doba setrvání uživatele webových stránek na konkrétní stránce. Vyhodnocování těchto informací nám umožňuje webové stránky dále vylepšovat. Stejně tak slouží adresa URL odkazujícího serveru ke statistickému vyhodnocování počtu uživatelů, kteří se dostali na naše webové stránky z webových stránek našich partnerů. To nám umožní pochopit, jaké marketingové kampaně vyvolaly na našich webových stránkách zájem. Doba uložení: Po 6 měsících neaktivity je soubor cookie smazán. Pokud návštěvník během tohoto období stránky znovu navštíví, prodlouží se životnost souboru cookie o dalších 6 měsíců. (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná)
 • Označení souboru cookie: Tealium (tealium.com/de/privacy/)
  Pomocí služeb Tealium iQ spravujeme naše marketingové nástroje. Služba Tealium přitom funguje jako prostředník mezi webovou stránkou a našimi partnery. Data jsou předána službě Tealium a zprostředkována partnerům. Doba uložení: Data nejsou ukládána, ale výhradně zprostředkovávána partnerům.
 • Označení souboru cookie: Visual Website Optimizer (vwo.com/knowledge/how-secure-is-vwo)
  Pomocí VWO provádíme uživatelské testy za účelem optimalizace a dalšího vývoje našich webových stránek. Služba VWO analyzuje statistické údaje o používání našich webových nabídek. Následně je použit nástroj A/B-Testtool. Příslušným testovacím variantám jsou pak přiřazena data jako například počet návštěvníků, chování po kliknutí a průměrná aktivní doba setrvání uživatele na webových stránkách. Doba uložení: Během relace, některá data až po dobu 10 let (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná)

2.3. Soubory cookie třetích stran vyžadující souhlas

Na této webové stránce naleznete také obsahy třetích stran. Tyto třetí strany mohou teoreticky během Vaší návštěvy webových stránek využívat soubory cookie a získávat tak například informace o tom, zda jste otevřeli jednu z našich webových stránek. Pokud chcete zjistit více informací o používání souborů cookie třetími stranami, navštivte jejich webové stránky.

 • Označení souboru cookie: Google Inc. (support.google.com/adwords)
  Tato webová stránka používá službu Google AdWords a v kódy pro měření konverzí a remarketing v rámci služby Google AdWords. Když kliknete na inzerát zobrazený službou Google, uloží se soubor cookie služby Google AdWords za účelem měření konverzí. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu, zjistíme my a společnost Google, že jste klikli na inzerát a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Informace získané pomocí konverzních souborů cookie slouží k sestavování statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří používají měření konverzí. Pomocí těchto statistik zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na inzerát zobrazený službou Google a otevřeli stránku opatřenou značkou pro měření konverzí. Funkce remarketingu společnosti Google nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již naše webové stránky navštívili. Díky tomu můžeme naše reklamy prezentovat cílovým skupinám, které již projevily zájem o naše produkty nebo služby. Doba uložení: 30 dní (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná)
 • Označení souboru cookie: Facebook (www.facebook.com/policy.php)
  Pixel Facebooku umožňuje sledovat uživatelsky definované cílové skupiny a konverzní události. Takto lze tedy odeslat více přizpůsobených událostí na jednu stránku a prostřednictvím odkazu URL zahrnout další data. Touto cestou lze vytvářet a analyzovat konkrétní vzorce akcí, které umožňují podrobné vyhodnocení účinnosti reklamy a okruhů oslovených uživatelů, což přispívá k optimalizaci a zatraktivnění vlastních inzerátů. Doba uložení: Relační soubory cookie (dočasné) zanikají po ukončení relace. Trvalé soubory cookie s delší dobou uložení. (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná, což znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tato data ovšem ukládá a zpracovává Facebook, o čemž informujeme v souladu s našimi poznatky. Facebook může tato data propojit s Vaším facebookovým účtem a použít je také pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání dat společnosti Facebook. Můžete Facebooku a jeho partnerům umožnit zobrazování reklamních sdělení na Facebooku a mimo něj.)
 • Označení souboru cookie: Adform (www.adform.com/site/privacy-policy/)
  Službu Adform používáme za účelem vyhodnocování našich marketingových aktivit, měření úspěšnosti a optimalizace našich prostředků propagace. Soubor cookie obsahuje ID reklamy, ale žádné charakteristiky (např. úplnou IP adresu, jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu), na jejichž základě by bylo možné Vás osobně identifikovat. Díky ID reklamy však můžeme zjistit, jaké reklamní prostředky Vás na nás upozornily. Doba uložení: 60 dní (všechna data jsou anonymní, resp. anonymizovaná)

2.4. Používané sledovací služby

 • Onsite Targeting
  Na webových stránkách společnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG dochází pomocí výše uvedených souborů cookie (relační soubory cookie a dočasné soubory cookie) k ukládání dat za účelem optimalizace reklamních nabídek. Ani zde ovšem nedochází k jejich přiřazení k příslušné osobě. Jedná se výhradně o shromažďovaná data za účelem optimalizace webových stránek. Data slouží k tomu, aby danému zákazníkovi mohly být předkládány zvlášť přizpůsobené reklamy/zvláštní nabídky a služby. Díky tomu je nabídka pro zákazníka ještě atraktivnější, lze ji lépe využít a přispívá k zákaznicky přátelštějšímu prostředí.  Jedině tak lze nabízet reklamy/služby přizpůsobené na míru zájmům konkrétních zákazníků. Zákazník tak obdrží pouze takovou reklamu, která ho skutečně zajímá, a nikoli široké spektrum obecných reklam. Nezávisle na tom může samozřejmě zákazník svůj souhlas se zasíláním reklamy kdykoli plošně odebrat.
 • Retargeting 
  Retargeting funguje velmi podobně jako onsite targeting. Podstatný rozdíl spočívá v tom, že retargeting zahrnuje i třetí strany. Služba společnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG používá také tzv. retargetingový software. Díky této technologii může být uživatel osloven reklamou i na webových stránkách partnerů společnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG. Díky tomu je možné předkládat uživateli reklamy na základě jeho zájmů, které přesahují spektrum služeb společnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG. K tomuto účelu se používají taktéž výše uvedené soubory cookie (relační soubory cookie a dočasné soubory cookie), pomocí nichž lze zjistit dosavadní chování uživatele. Ani v tomto případě nedochází k ukládání osobních údajů a následnému předávání těchto dat. Ani partner společnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG nezískává žádné osobní údaje uživatele. Dochází pouze k zobrazování reklamy na stránkách partnerů, aniž by byla příslušná data (soubory cookie ukládající chování uživatele) slučována s osobními údaji identifikovatelné osoby. Sloučení informací o chování uživatele s konkrétní osobou není možné ani pro třetí stranu.

3. Sociální Pluginy

Naše společnost používá na svých webových stránkách také tzv. sociální pluginy (dále jen „tlačítka“) sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a Google+. Během Vaší návštěvy našich webových stránek jsou tato tlačítka standardně deaktivovaná, tzn. neodesílají bez Vašeho přispění žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Než budete moci tato tlačítka používat, musíte je sami aktivovat kliknutím. Tlačítko zůstane aktivní tak dlouho, dokud ho opět nedeaktivujete nebo nesmažete Vaše soubory cookie. Po aktivaci se vytvoří přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenášen ze sociálních sítí přímo do Vašeho prohlížeče, z něhož je následně přenesen na webovou stránku. Po aktivaci tlačítka může příslušná sociální síť již shromažďovat údaje, a to nezávisle na tom, zda s tlačítkem interagujete. Pokud jste přihlášeni do některé ze sociálních sítí, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu této webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu ostatních webových stránek nemůže sociální síť přiřadit do doby, dokud neaktivujete příslušné tlačítko i na těchto stránkách. Pokud jste členem některé ze sociálních sítí a nepřejete si, aby tato síť propojovala data shromažďovaná během Vaší návštěvy našich webových stránek s Vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací tlačítek z dané sociální sítě odhlásit. Na objem dat shromažďovaných sociálními sítěmi prostřednictvím jejich tlačítek nemáme žádný vliv. Informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a užívání příslušnými sociálními sítěmi spolu s informacemi o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v informacích týkajících se ochrany údajů příslušných sociálních sítí.

Facebook 
Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy serveru Facebook. K tomuto účelu používáme tlačítko To se mi líbí. Jedná se přitom o nabídku americké firmy Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z našich webových stránek obsahující takovýto plugin, nevznikne spojení s touto firmou. K tomu dojde teprve po udělení Vašeho výslovného souhlasu, který od Vás bude vyžadován po kliknutí na příslušné tlačítko. Informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a užívání serverem Facebook spolu s informacemi o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v informacích týkajících se ochrany údajů společnosti Facebook na adrese: www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím návštěvy našeho webu k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se z Facebooku před návštěvou našich webových stránek odhlásit. Načítání facebookových pluginů můžete ve Vašem prohlížeči zcela zakázat také pomocí doplňků, jako je např. „Facebook Blocker“.

Youtube 

Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy serveru Youtube. K tomuto účelu používáme videa vložená do kódu webových stránek. Jedná se přitom o nabídku americké firmy Google Inc. Informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a užívání serverem Youtube spolu s informacemi o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v informacích týkajících se ochrany údajů společnosti Google na adrese: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

V současnosti používáme během Vaší návštěvy našich webových stránek soubory cookie. Pokud chcete deaktivovat výše uvedené soubory cookie, klikněte sem.  


Za účelem technického provedení tohoto nesouhlasu musí Váš prohlížeč použít soubor cookie pro vyjádření nesouhlasu. Tento soubor cookie slouží výhradně k přiřazení Vašeho nesouhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že soubor cookie pro vyjádření nesouhlasu lze z technických důvodů použít pouze pro prohlížeč, z něhož byl použit. Pokud soubory cookie smažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte nesouhlas vyjádřit znovu.

4. Vaše nastavení cookies

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo možné soubory cookie zakládat pouze s Vaším souhlasem, nebo abyste je mohli celkově odmítnout. Upozorňujeme však na to, že bez souborů cookie jsou některé části webových stránek omezené nebo zcela nepoužitelné. Užívání souborů cookie můžete regulovat, případně zcela zakázat. Stačí provést následující nastavení Vašeho prohlížeče:

Stav: Duben 2018